Strona Główna » Atrakcje turystyczne » Pamiątki przyrody

Pamiątki przyrody

Pamiątki przyrody w rejonie to: górskie jezioro Rosohan, bagno Verhove, bagna górskie Lutoszary, Kotowe, Koralowy kanień. Ciekawe są też chronione uroczyska Berehy, Gregitlywy, Kotelec, Lopuszna, Lużky, Magura, Sywulia, Czuta, Jala.

 

Jezioro Rosohan

Nieznane górskie jezioro Rosohan – hydrologiczna pamiątka przyrody znaczenia lokalnego o obszarze 4,7 hektara.

 

 

 

Uroczysko „Sokół”

Uroczysko to jest botaniczną pamiątką przyrody znaczenia ogólnokrajowego, rośnie tutaj reliktowa dla Karpat sosna zwykła.

 

 

 

Pawłowski kamień

Pawłowski kamień – formacja geologiczna o wysokości 30 m. znajduje się w trójkącie obszarów leśnych, mniej więcej na jednakowej odległości od 3 miejscowości — Kniazivskie, Podlasie oraz Duba. Historycy uważają iż ten kamień służył jako swego rodzaju świątynia przedchrześcijańska. Dowodem na to jest wnęka na ofiarny ogień na górze kamienia i liczne linie po obu stronach skały.