Strona Główna » Atrakcje turystyczne » Zabytki historii i architektury

Zabytki historii i architektury

Ангелівська домнаPiec hutniczy w uroczysku „Anheliv”

Piec hutniczy w uroczysku „Anheliv” – to jedyna w Ukrainie pamiątka starożytnej kultury huty żelaza z XIX w., która zachowała się w odpowiednim do renowacji stanie.

 

 

 

Кедрові палати

Izby Cedrowe w uroczysku „Pidlute”

Wyżej Kuzmińca na lewym brzegu Łomnicy leży uroczysko Pidlute, znane z leczniczych wód mineralnych. Na początku XIX w. tutaj została założona rezydencja „Izby Cedrowe”. Znajdowała się tutaj rezydencja metropolity S. Sembratowicza (1885-98), a później – A. Szeptyckiego  (1901-44).

 

 

"Хрест тверезості", фото: І.ПарадовськийKrzyż „W pamięć świętej trzeźwości” (1874 r.)

W górnej części miejscowości Jasień stoi ten pomnik w postaci krzyża. Na nim jest wyrzeźbione: ”W pamięć świętej trzeźwości 1874 r.”. Poza tym jest na nim pięciokątna gwiazda, której istnienie jest dziś tajemnicą. Trwają badania w jej kwestii.

 

 

Пам’ятник першим емігрантам, фото: І.ПарадовськийPomnik z okazji 100-lecia początku emigracji ukraińskiej do Kanady

Początkiem ukraińskiej emigracji do Kanady uważają rok 1891. Na ojczyźnie pierwszych emigrantów Iwana Pylypiwa o Wasyla Ilyniaka w miejscowości Nebyliw w 1991 r. z okazji obchodzenia 100-lecia początku emigracji Ukraińców do Kanady założony został pomnik.

 

 

Микола Саєвич, фото: І.ПарадовськийFarma pstrągowa

Inżynier-leśniczy, działacz społeczny i wojenny, docent Ukraińskiej Akademii Gospodarczej w Podiebradach, doktor filozofii, prawa i leśnictwa, M. Sajewicz, wyznaczony przez metropolitę A. Szeptyckiego zarządcą – ochraniaczem swych lasów, założył „Muzeum leśny” i wzorcową farmę pstrągową koło miejscowości Osmoloda.

 

ур.Сокіл, фото: І.ПарадовськийObóz-muzeum „Sokół” zrzeszenia „Plast”

Obóz „Plastu” – muzeum „Sokół” to najbardziej znany i najstarszy ośrodek zrzeszenia „Plast” z 1926 r. W 2009 r. uznany został jako pamiątka kultury Ukrainy. Znajduje się koło wsi Hryńkiw u podnóża góry Syhlis („ostry las”).

 

 

 

Рожнятівський замок, фото: І.ПарадовськийZamek Skarbka

Pierwsze wspomnienie o miejscowości Rożniatów pochodzi z roku 1464. W XV w. zbudowany został zamek, który miał 2 wieże oraz 2 przejścia podziemne: do lasu w uroczysku Baturyn i do Klasztoru Wasylianów (dziś „Pidmonastyr”). Otoczony był głęboką fosą z wodą. Jego budownictwo powiązane jest z imieniem hrabiego Skarbka. W latach 50. XX w. zamek został poddany renowacji.