Strona Główna » Atrakcje turystyczne » Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody

W rejonie jest pięć rezerwatów o znaczeniu krajowym i 22 – lokalnych.

Rezerwat krajobrazowy znaczenia krajowego „Grofa”. Obszar 2533,8 ha. Stworzony w roku 1996 na miejscu byłego pierwszeszo parku narodowego, który założył  w 1935 r. Metropolita Andrzej Szeptycki, dla zachowania unikatowego krajobrazu Gorganów, dużych obszarów świerkowych pralasów z dodatkiem sosny cedrowej i krain kosodrzewiny zwartej (sosny górskiej), populacji innych roślin rzadkich. Obejmuje skłony grzbietu górskiego ze szczytami Koń Grofiecki, Grofa, Parenky, Petros (1000-1750 m n.p.m.).

 

Rezerwat botaniczny znaczenia krajowego Jajkowski. Obszar 270 ha. Usytuowany na skłonach góry Jajko Perehińskie na wysokości 900-1600 m n.p.m. Tutaj chroniony jest unikatowy dla Ukrainy krajobraz leśny mający charakter pralasu z rzadką populacją sosny cedrowej europejskiej.

Rezerwat hydrologiczny znaczenia krajowego „Turowa Dacza”.  Obiekt ma obszar 255 ha, znajduje się na drugim tarasie lewego brzegu rzeki  Łomnica ku północy od osiedla typu miejskiego Osmoloda. Założony w 1974 r. dla zachowania unikatowego dla Karpat błota oligotroficznego z lasem sosny o niskiej jakości siedliska.

Bagno Mszana. Hydrologiczna pamiątka przyrody znaczenia ogólnokrajowego. Obszar 6 ha. Rzadkie dla karpat bagno z glebą torfową, są cenne gatunki roślin. Znajduje się na lewobrzeżnym tarasię rzeki Moloda na wysokości 763-773 m n.p.m.

 

 

 

Rezerwat krajobrazowy znaczenia lokalnego rzeka Łomnica. Powierzcznia 2440 ha. Rzeka Łomnica – źródło czystej wody, ma dogodne warunki dla życia, tarła i rozwoju cennych gatunków ryb. Na całej długości dolina rzeki Łomnica cenna jest w odniesieniu estetycznym i rekreacyjnym.

 

 

 

Rezerwat botaniczny znaczenia lokalnego Konwalia. Obszar 63,3 ha, leży na terenie leśnictwa Rożniatowskiego. tutaj rośnie konwalia zwykła – cenna roślina lecznicza.

 

 

 

 

Uroczysko Arnika. Położone w pobliżu podnóża góry Lutej, w uroczysku Pidlute, w pobliżu źródeł siarkowodorowych.

 

 

 

 

Zabytkami przyrody są także: górskie jezioro Rosohan, bagno Verhove, bagna górskie Lutoszary, Kotowe, Koralowy kanień. Ciekawe są też chronione uroczyska Berehy, Gregitlywy, Kotelec, Lopuszna, Lużky, Magura, Sywulia, Czuta, Jala.

Верхове болото Грофянський ставКораловий  каміньозеро Росохан